Oferta
ZADAJ PYTANIE

Przepukliny

Rozstęp kresy białej

 

Rozstęp kresy białej (mięśni prostych brzucha) powstaje w następstwie osłabienia pasma łącznotkankowego łączącego mięśnie brzucha. Występuje najczęściej u mężczyzn z nadwagą. Może dotyczyć również kobiet, u których rozwija się przeważnie w czasie ciąży. Operacja rozstępu kresy białej jest najczęściej dużym zabiegiem ze względu na konieczność ingerencji w rozległą powierzchnię przedniej ściany jamy brzusznej . Brzegi mięśni prostych brzucha zszywa się szwami niewchłanialnymi. W przypadku współwystępowania przepuklin konieczna jest rekonstrukcja przedniej ściany jamy brzusznej z zastosowaniem syntetycznej siatki.

 

Przepukliny brzuszne

 

Terminem przepuklina brzuszna określa się najczęściej przemieszczenie na zewnątrz (pod powłoki ciała) narządów jamy brzusznej przez wrodzone lub nabyte otwory w ścianie brzusznej. Rozróżnia się dwa rodzaje przepuklin: rzekome (bez worka przepuklinowego) i prawdziwe (posiadające worek przepuklinowy).

 

Budowa przepukliny:

 

- Wrota - jest to miejsce, poprzez które przepuklina wydostaje się poza swoje anatomiczne położenie. Jest to punkt pierwotnego zmniejszenia oporu tkanek. Wrota przepuklinowe z czasem, w związku z ciągłym uciskiem, naprężeniami i urazami, tworzą sztywny pierścień łącznotkankowy. 
- Kanał przepuklinowy - miejsce w ścianie brzucha, w którym przepuklina przedostaje się na zewnątrz. 
- Worek przepuklinowy (szyja, trzon i dno), uchyłek otrzewnej ściennej przemieszczający się przez wrota przepukliny. 
- Zawartość worka przepuklinowego - może być różna, może stanowić ją każdy narząd jamy brzusznej, w zależności od umiejscowienia.
 

Podział przepuklin brzusznych:

 

Pod względem etiogenezy:

- przepuklina wrodzona (przepukliny pępkowe, pachwinowe skośne przy otwartym wyrostku pochwowym); 
- przepuklina nabyta (przepukliny pachwinowe proste, przepukliny udowe). Szczególnym przypadkiem przepuklin nabytych są przepukliny pourazowe (powstają w wyniku urazów, oderwania lub odnerwienia mięśni ściany brzucha).
 

Pod względem umiejscowienia:

- zewnętrzne 
- wewnętrzne
 

Pod względem komplikacji:

Przepuklina odprowadzalna – zawartość worka można odprowadzić na właściwe miejsce, ponadto nie wykazuje cech niedokrwienia oraz w przypadkach, gdy zawartością worka jest jelito, pasaż nie ulega zaburzeniu. 
Przepuklina nieodprowdzalna - przepuklina staje się nieodprowadzalna, jeśli jej zawartości nie daje się przesunąć do jamy brzusznej.
Przepuklina uwięźnięta – przepuklina nieodprowadzalna, w której zbyt wąskie wrota zaciskają światło jelita pozbawiając je pasażu jelitowego. W odróżnieniu od przepukliny zadzierzgniętej w początkowym okresie brak jest zaburzeń krążenia krezkowego. 
Przepuklina zadzierzgnięta - nieodprowadzalna przepuklina z zaburzeniami ukrwienia zawartości przepukliny spowodowanymi przez zaciśnięcie pierścienia wokół worka przepuklinowego. Brak właściwego przepływu krwi w konsekwencji doprowadza do rozwoju procesu zapalnego, infekcji i powikłań niedokrwiennych z martwicą zawartości worka przepuklinowego. Im ciaśniej zaciśnięty jest pierścień, tym szybciej pojawią się powikłania, co może być przyczyną zgonu chorego.
 

Umiejscowienie przepuklin

 

Zewnętrzne:

- Pachwinowa: Skośna (boczna)– wrota stanowi pierścień pachwinowy głęboki (leży bocznie od naczyń nabrzusznych dolnych); Prosta (przyśrodkowa)– wrota stanowi ściana tylna kanału pachwinowego - osłabienia mięśni powłok podbrzusza w tzw. Trójkącie Hasselbacha (leży przyśrodkowo od naczyń nabrzusznych dolnych); 
- Udowa – wrota stanowi pierścień udowy głęboki 
- Pępkowa 
- Kresy białej 
- W bliźnie pooperacyjnej 
- Spiegela 
- Okołostomijna 
- Lędźwiowa – w tylnobocznej części jamy brzusznej 
- Kulszowa
 

Wewnętrzne:

- Przeponowa 
- Zachyłku okołodwunastniczego 
- Okołokątnicza 
- Zachyłku międzyesowatego 
- Torby sieciowej
 

Szczególne postacie przepuklin:

 

przepuklina Richtera – przepuklina, w przypadku której uwięźnięciu ulega fragment ściany jelita; 
przepuklina Littrégo – przepuklina pachwinowa, której zawartością jest uchyłek Meckela; 
przepuklina Amyanda - przepuklina pachwinowa, której zawartością jest wyrostek robaczkowy; 
przepuklina de Garengeota - przepuklina udowa, której zawartością jest wyrostek robaczkowy;

Cennik

Przepuklina pępkowaod 3500 pln
Przepuklina kresy białejod 6600 pln
Konsultacja250 pln
Rozstęp kresy białej

Zalecenia po zabiegu:

- zachęcamy do chodzenia, co znacznie przyśpiesza rekonwalescencję, 
- przez pierwsze sześć tygodni po operacji przepukliny należy ograniczyć dźwiganie, 
- część chorych nie może podejmować ciężkiej pracy fizycznej ze względu na ryzyko nawrotu przepukliny, 
- Pas brzuszny p/przepuklinowy przez pierwsze 3 tyg. Dzień i noc, kolejne 3 tygodnie tylko w ciągu dnia.

Pobyt w klinice

Pobyt w klinice 1 - 2 dni.

Znieczulenie

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym lub regionalnym.
  • Szwy usuwane są po ok 10 dniach. Czasem wymagane jest pozostawienie drenów na okres od 7 do 14 dni.

  • Niezdolność do pracy zawodowej – rekonwalescencja wynosi od 4 do 6 tyg. Na ten okres jest wystawiane zwolnienie lekarskie

  • Po 1-2 miesiącach pacjent może zacząć uprawiać sport. Z całkowitym obciążaniem brzucha należy wstrzymać się nawet do 3-ch miesięcy